Məqalələr

TEHRAN

(xüsusi müxabirimizdən)

ZİLLÜSSULTAN GERİ QAYTARILIR –

MİR HAŞIM ASILDI

Məncildə tovqif edilmiş Zillüssultandan bir gürur tümən alındıqdan sonra geri qaytarılır. Təbrizin yalançı “müctəhidi” Mir Haşımı bu gün asdılar

Tehran 27 iyul

Şahi-sabiqin borclarına məhkəmeyi-ədliyyə tərəfindən elan olunmuş ki, sabiq şahın qərzdarlarına məhkəmə tərəfindən elan olunmuş ki, şah Tehrandan çıxana kimi məhkəməyə şikayətlərini versinlər. Və illa sonra həqiqət anlaşılmaz.

Rəsulzadə
“Tərəqqi”, № 168, 28 iyul 1909